A TÁRSASHÁZI TÖRVÉNY MAGYARÁZATA című könyv előzetese

A HVG-ORAC Kiadó Kft. gondozásában hamarosan megjelenik a társasházi törvény című kiadványuk, ennek könyvismertetőjét küldjük meg Önöknek! A pontosabb, gyorsabb eligazodás végett.

Tisztelt Közös Képviselők!

A HVG-ORAC Kiadó Kft. gondozásában hamarosan megjelenik a társasházi törvény című kiadványuk, ennek könyvismertetőjét küldjük meg Önöknek!

A TÁRSASHÁZI TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA
A kézikönyv a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény ismertetésére vállalkozik. A kommentár
műfajából adódóan részletesen bemutatja az egyes társasháztulajdonnal kapcsolatos intézmények
lényeges sajátosságait. A jobb megértés érdekében a hatályos törvényszöveg rendelkezéseihez fűzött
magyarázatok utalnak a későbbi fontosabb törvénymódosítások mögött rejlő jogalkotói szándékra is.
A kötet a teljesség igényével dolgozza fel a témához kapcsolódó szakirodalmat és az irányadó bírói
gyakorlatot, különös tekintettel a Kúria elvi határozataira.
A törvénymagyarázat elsősorban a gyakorló jogászok, ügyvédek, bírák számára jelent segítséget, de
áttekinthető eligazítást ad a társasházak közös képviseletét ellátó magánszemélyek és vállalkozások,
továbbá mindazok számára, akik tájékozódni kívánnak a társasházak belső jogviszonyairól, annak
szervezetéről, valamint a tulajdonostársakat megillető jogokról és az őket terhelő kötelezettségekről.
A szerző a Kúria társasházi jogvitákat is elbíráló, dologi jogi tanácsának a tagja, aki korábbi publikáci-
óiban több alkalommal foglalkozott a társasház intézményének egyes kérdéseivel.

Szerző: Kiss Gábor
ÁRA: 6000 Ft
Megjelenés: 2017. február www.hvgorac.hu WEBES VÁSÁRLÁS –5%
HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 1037 Budapest, Montevideo utca 14. Fax: (36-1) 349-7600 Telefon: (36-1) 340-2304 • info@hvgorac.hu