Hogyan kell az adót megfizetni a NAV-nak.

Adófizetési módokról tájékoztatás a NAV hírlevele alapján

Az adóhivatal hírlevelét szeretném közzétenni, mivel a társasházaknak és a kezelőknek is van és lehet adófizetési kötelezettsége. A tájékoztató az adófizetés módjait ismerteti.

Tisztelt Ügyfelünk!
Ön a NAV napi gyakorisággal készülő, automatikusan generált hírlevelét olvassa. A választott hírlevél-kategóriákban az alábbi új információk jelentek meg:
Ki, hogyan fizethet a NAV-nak?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által nyilvántartott adót, vámot és az egyéb fizetési kötelezettségeket adónként, kötelezettségenként a megfelelő államháztartási számlára, a bírságot, a pótlékot és az ehhez kapcsolódó költségeket külön számlára kell megfizetni, forintban.[1] Ebben a tájékoztatóban az egyes fizetési módokról, valamint azok alkalmazási lehetőségeiről olvashat.
I. Hogyan lehet fizetni?
Lehetséges befizetési módok a belföldi adózók számára:
1. átutalás belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számláról (akár az Azonnali Fizetési Rendszer használatával),
2. befizetés készpénzátutalási megbízással (sárga csekk),
3. egyéb, elektronikus fizetési módok az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül:
1. házibankos átutalás az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató házibank felületén keresztül,
2. bankkártyás fizetés:
 ba) POS-fizetés az úgynevezett POS terminálon keresztül,
 bb) VPOS-fizetés internetes felületen (Virtuális POS terminálon) keresztül,
4. átvezetés,
5. egyéb speciális fizetési módok.
Fontos, hogy a befizetéskor az adószámot, adóazonosító jelet az átutalási bizonylat vagy a sárga csekk közleményében fel kell tüntetni. Enélkül előfordulhat, hogy a NAV a befizetett összeget csak késve, vagy tévesen számolja el.
1. Átutalás
Átutaláskor a számlaszám és a számla nevének megadásához segítséget nyújt a NAV honlapján közzétett számlaszámjegyzék: https://nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/szamlaszamok.
Ugyanezen az elérési útvonalon az Azonnali Fizetési Rendszer bevezetéséről is részletes tájékoztató található.
2. Befizetés sárga csekken
A postai befizetéshez szükséges sárga csekket igényelni lehet:
• a NAV ügyfélszolgálatain, személyesen,
• a NAV Infóvonalán, a 4-es menüpont választásával (belföldről: 1819, külföldről: +36 (1) 250-9500 hívószám),
• az Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszerben a folyószámla-ügyintézés menüpont választásával (belföldről: +36 (80) 20-21-22, külföldről: +36 (1) 441-9600 hívószám),
• a NAV honlapjáról letölthető CSEKK elnevezésű nyomtatványon. Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogrammal (ÁNYK) kitöltött nyomtatvány elektronikusan, a KÜNY-tárhelyen keresztül is beküldhető a NAV-hoz, vagy kinyomtatva, papíralapon is el lehet juttatni az illetékes NAV-igazgatósághoz, https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/csekk.html
• a NAV honlapjáról letölthető „Kérelem készpénzátutalási megbízás (csekk) igényléséhez" elnevezésű nyomtatványon, amit papíralapon kell az illetékes NAV-igazgatóságra eljuttatni.
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/CSEKK_igenyles.html
3. Befizetés az EFER-en keresztül
a) Házibankos átutalás

A házibankos átutalás lehetőségével jelenleg
• a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. [korábban: FHB Bank Zrt.],
• az MKB Bank Zrt.,
• és az UniCredit Bank Hungary Zrt.
bank ügyfelei élhetnek, ha a szerződésükben szerepel ez a szolgáltatás.

A házibankos átutalás indításához az eBEV-portálon az „EFER" menüpontot, ezen belül a „Megbízási csomagok" almenüpontot kell kiválasztani. A menüpont eléréséhez a Megbízási csomagok adatainak lekérdezésére vonatkozó (Csomagadatok jog) jogosultság szükséges.

A megbízási csomag összeállításakor a fizetési módnál a „Házibankos" értéket kell beállítani.

A megbízási csomagot az adózó képviselője is összeállíthatja, ha az EGYKE-adatlapon az adózóra vonatkozóan legalább az EGYKE-2 lap F. blokk 11. pontja szerinti „Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül átutalással történő fizetéshez szükséges rendelkezés összeállítása, és internetes felületen történő bankkártyás fizetés (VPOS) indítása" joggal rendelkezik.
b) Bankkártyás fizetés
ba) POS-fizetés: a NAV ügyfélszolgálatain elérhető POS-fizetésről részletes tájékoztatás található a NAV honlapján a 35. Tájékoztató bankkártyás adófizetésről című információs füzetben.
https://nav.gov.hu/nav/inf_fuz
bb) VPOS-fizetésre az alábbiak szerint van mód:
o az eBEV-portálon keresztül az EFER/Megbízási csomagok menüpont alatt kell a VPOS fizetési módot választani („üres VPOS rögzítő"),
o az eBEV-portálon keresztül a SZOLGÁLTATÁSOK/Adószámla és pótlékadatok/Adószámla menüpont alatt az adószámla-lekérdezéshez kapcsolódó VPOS fizetést kell választani („CEF lekérdezéshez kapcsolódó VPOS fizetés"),
o az szja-bevallásokhoz vagy bevallási tervezetekhez kapcsolódóan a természetes személyek összeállíthatják a bevallásból eredő fizetési kötelezettségeik kiegyenlítésére a VPOS megbízási csomagokat,
o az ONYA (Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás) portálon keresztül a hitelesítést követően:
 a bal oldali menürendszerben a FIZETÉS gombra klikkelve érhető el az ELEKTRONIKUS FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁS, ideértve a VPOS-fizetést is („A fizetési szolgáltatás elérése"),
 illetve a DOKUMENTUMOK menüpontban lévő aktuális csempén keresztül érhető el az ELEKTRONIKUS FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁS, ideértve a VPOS-fizetést is („Bevallással kapcsolatos fizetés").
A megbízási csomagot az adózó képviselője is összeállíthatja, ha az EGYKE adatlapon az adózóra vonatkozóan legalább az EGYKE-2 lap F. blokk 11. pontja szerinti „Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül átutalással történő fizetéshez szükséges rendelkezés összeállítása, és internetes felületen történő bankkártyás fizetés (VPOS) indítása" joggal rendelkezik.
4. Átvezetés:
Az előzőeken túl a belföldi adózók átvezetéssel is kiegyenlíthetik fizetési kötelezettségeiket[2], ha más adónemen túlfizetésük van.
• Ehhez vagy '17-es átvezetési és kiutalási kérelmet kell benyújtani,
• vagy visszaigénylést tartalmazó bevallás (önellenőrzés) esetén a bevallás '170-es lapját kell kitölteni.
Az átvezetéssel történő kiegyenlítésről részletes tájékoztatást a kérelem és a bevallás kitöltési útmutatója tartalmaz.
5. Speciális befizetési módok:
• Gépjármű, pótkocsi tulajdonjoga, illetve gépjárműre, pótkocsira vonatkozó vagyoni értékű jog megszerzésekor a vagyonszerzési illeték befizethető a járási hivatal házipénztárába készpénzzel is[3].
• Nem jogszerű fizetési mód, de a NAV köteles befogadni a külföldi fizetési számláról (a forinttól eltérő devizanemben) teljesített átutalást. A külföldi fizetési számláról teljesített átutalásokra vonatkozó részletes leírást a „NAV adóztatási IBAN számlaszámok és adónemek érvényes jegyzéke" című tájékoztatóban található.
https://nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/szamlaszamok.
• Nem lehet a NAV-nak rózsaszín csekken (belföldi postautalványon) fizetni. A Magyar Posta Zrt. a feladónak visszafizeti az így feladott pénzt. Ebben az esetben az adó megfizetése – az adózói szándék ellenére – nem teljesül.
Bővebben: https://nav.gov.hu/nav/ado/egyeb.
II. Ki hogyan fizethet?

Két szempont határozza meg azt, hogy valaki a felsorolt befizetési módok közül melyiket választhatja:
• egyrészt, hogy a befizető pénzforgalmi számla nyitására kötelezett-e,[4]
• másrészt, hogy a befizető természetes személy vagy nem természetes személy[5].
Ezek alapján az egyes adózótípusok fizetési lehetőségei:
Pénzforgalmi számla nyitására kötelezett Pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett
Természetes személy • belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással,
• házibankos átutalással,
• POS-fizetéssel,
• VPOS-fizetéssel. • belföldi fizetési számlájáról átutalással,
• sárga csekkel,
• házibankos átutalással,
• POS-fizetéssel,
• VPOS-fizetéssel.
Nem természetes személy • belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással,
• házibankos átutalással,
• POS-fizetéssel – csak a jogszabályban nevesített adónemeket,
• VPOS-fizetéssel – csak a jogszabályban nevesített adónemeket. • belföldi fizetési számlájáról átutalással,
• sárga csekkel,
• házibankos átutalással,
• POS-fizetéssel – csak a jogszabályban nevesített adónemeket,
• VPOS-fizetéssel – csak a jogszabályban nevesített adónemeket.
• Pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek:
• a belföldi jogi személyek (jellemzően ilyenek a gazdasági társaságok),
• a pénzügyi képviselővel rendelkező külföldi vállalkozások[6],
• az áfa fizetésére kötelezett természetes személyek, ideértve az egyéni vállalkozókat is.
1. Pénzforgalmi számla nyitásra kötelezettek:
•a belföldi jogi személyek (jellemzően ilyenek a gazdasági társaságok),
•a pénzügyi képviselővel rendelkező külföldi vállalkozások6,
•az áfa fizetésére kötelezett természetes személyek, ideértve az egyéni vállalkozókat is.

A belföldi jogi személyek és a pénzügyi képviselővel rendelkező külföldi vállalkozások együtt a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett NEM természetes személyek, az áfa fizetésére kötelezett természetes személyek pedig a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett természetes személyek.
A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak[7]:
• legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie,
• rendszeres gazdasági tevékenysége során kizárólag pénzforgalmi számlát nyithat,
• köteles pénzeszközeit (készpénzes fizetésre szolgáló pénzeszközök kivételével) pénzforgalmi számlán tartani, pénzforgalmát pénzforgalmi számlán bonyolítani, ehhez számlaszerződést kötni,
• fizetési kötelezettségeit belföldi pénzforgalmi számlájáról, átutalással kell teljesítenie.
A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett természetes személy (az áfa fizetésére kötelezett természetes személy) az alábbi módokon fizethet a NAV-nak:

• belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással,
• házibankos átutalással,
• POS-fizetéssel,
• VPOS-fizetéssel.
A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett NEM természetes személy (jogi személyek és a pénzügyi képviselővel rendelkező külföldi vállalkozások) az alábbi módokon fizethet a NAV-nak:

• belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással,
• házibankos átutalással,
• POS-fizetéssel – csak a jogszabályban nevesített adónemeket,
• VPOS-fizetéssel – csak a jogszabályban nevesített adónemeket.
A NEM természetes személy elektronikus fizetéssel (POS, VPOS) a következő, jogszabályban[8] nevesített adónemeket fizetheti meg:
o eljárási illeték (adónemkódok: 221, 521),
o a NAV-nál kezdeményezett eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (adónemkód: 219),
o az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatáshoz kapcsolódó regisztrációs díj (adónemkód: 302),
o az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetési kötelezettség (adónemkód: 239),
o a közúti közlekedésről szóló törvény alapján a NAV által kiszabott bírság (adónemkód: 957), a határozat (ikató)számának megjelölésével, és
o tételes elszámolású fizetési kötelezettségek (adónemkódok: 902, 910, 914, 956), a határozat (ikató)számának megjelölésével.
2. Pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezettek:

• minden adózó, aki nem tartozik a pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek körébe (tehát nem belföldi jogi személy, nem pénzügyi képviselővel rendelkező külföldi vállalkozás[9] és nem áfa fizetésére kötelezett természetes személy, egyéni vállalkozó).
A pénzforgalmi számla nyitására NEM kötelezett adózónak [10]:

• fizetési kötelezettségeit belföldi fizetési számlájáról átutalással
• vagy készpénzátutalási megbízással kell teljesítenie.
A pénzforgalmi számla nyitására NEM kötelezett természetes személy az alábbi módokon fizethet a NAV-nak:

• belföldi fizetési számlájáról átutalással,
• sárga csekkel,
• házibankos átutalással,
• POS-fizetéssel,
• VPOS-fizetéssel.
A pénzforgalmi számla nyitására NEM kötelezett NEM természetes személy az alábbi módokon fizethet a NAV-nak:

• belföldi fizetési számlájáról átutalással,
• sárga csekkel,
• házibankos átutalással,
• POS-fizetéssel – csak a jogszabályban nevesített adónemeket,
• VPOS-fizetéssel – csak a jogszabályban nevesített adónemeket.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal


________________________________________
[1] Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 66. § (1)-(2).
[2] Art. 74. § (1) bekezdés.
[3] Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 76. § (1).
[4] Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Adóig. vhr.) 20. § (1)-(3) bekezdés.
[5] Adóig. vhr. 58. § (1)-(6) bekezdései.
[6] Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 20. § (3) bekezdés.
[7] Art. 114. §.
[8] Adóig. vhr. 58. § (4).
[9] Air. 20. § (3) bekezdés.
[10] Adóig. vhr. 20. § (1)-(3) bekezdés.