MTOSzSz éves beszámoló közgyűlési meghívója

Tisztelt MTOSzSz Tagok!

Az alábbiakban minden tagunkat meghívjuk az MTOSzSz éves beszámoló közgyűlésére.
A pénzügyi beszámolót és a beszámolót, az éves tervvel együtt, a vezetőség ellenjegyzése után, feltesszük a honlapra!

MEGHÍVÓ
A magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének beszámoló közgyűlésére

A közgyűlés időpontja: 2016. május 26. 1000

Regisztráció: 0930-tól

A közgyűlés helye: Kőbányi Szabadidő Központ (KÖSZI)
1105 Budapest, Előd utca 1. sz.
Megközelíthetőség: a 9-es, 162-es, 85-ös, 217-es autóbusszal, valamint a 3-as, 28-as, 62, 62A villamossal, ingyenes parkolási lehetőség!

NAPIRENDI PONTOK

1, Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.
2, Az elnökség és a FEB 2015. évi beszámolójának megvitatása, elfogadása.
3, A 2016. évi feladatok megvitatása, elfogadása
- A tagok javaslatainak meghallgatása,
- Az elnökség terve és az elhangzott javaslatok alapján az éves terv elfogadása.
4, A 2016. évi költségvetés megvitatása elfogadása.

Az MTOSzSz közgyűlése akkor határozatképes, ha a tagok legalább 50%+1fővel képviseltetik magukat, illetve jelen vannak.

Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, akkor a megismételt közgyűlés időpontja:
2016. május 26. 1030

Az ismétlő közgyűlés napirendje megegyezik az eredeti közgyűlés napirendi pontjaival. Az ismétlő közgyűlés a jelenlévő tagok létszámától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2016. május 17.
Kaplonyi György
elnök