MTOSZSZ-konferencia - A lakók otthontartása jelenti a legnagyobb gondot a társasházi gázfelülvizsgálatokon

A tulajdonosok megfelelő értesítése és otthontartása jelenti az egyik legnagyobb gondot a tízévente kötelező társasházi gázfelülvizsgálatok közben, amit a balesetek megelőzése érdekében – a szankciók hiányában is – a leghatározottabban ajánlott elvégezni – derült ki az MTOSZSZ csütörtöki ingyenes konferenciáján elhangzott előadásokból és észrevételekből. A gázfelülvizsgálatok menetéről Gotthard Béla, a Főgáz Földgázelosztási Kft. szolgáltatási osztályvezetője tartott előadást június 5-én, szövetségünk budapesti rendezvényén.

A hatályos jogszabályok alapján a társasházaknak tíz évente kell megrendelniük a gázcsatlakozó-vezetékek műszaki-biztonsági felülvizsgálatát. Az első ellenőrzést a hálózat használatbavételi engedélyének hatályba lépésétől, vagy a csatlakozóvezeték legutóbbi cseréjét követő 10. évben kell megrendelni.

A társasházaknak első körben, tavaly év végéig az 1981 előtt, vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett gázvezetékeit felülvizsgálatát kellett kérniük, a jövő évig pedig a 2005 előtt létesített rendszereket kell ellenőriztetni. A társasházi helyiségekben üzemelő berendezéseket, így például a kazánházakat a csatlakozóvezetékek felülvizsgálatával egyidejűleg kell felülvizsgáltatni.

A Főgáz Földgázelosztási Kft. a felülvizsgálat igénylésétől számított egy éven belül köteles elvégezni a helyszíni vizsgálatot. A társaság a felülvizsgálat előtt legalább 30 nappal levélben és elektronikus úton is értesítést küld a megrendelőnek (közös képviselet, lakásszövetkezet, vagyonkezelő).

Gotthard Béla előadásában a felülvizsgálatok közben használt fogalmakat is tisztázta. Ebből kiderült, hogy a társasházkezelőknek az épület úgynevezett gázcsatlakozó-vezetékeire és az azokhoz csatlakozó közös tulajdonú berendezésekre kell kérniük a felülvizsgálatot. Ezek a vezetékek a társasház telekhatárától a gázóráknál található főcsapig tartanak, míg a berendezések alatt a legtöbb esetben a közös tulajdonú gázkazánt kell érteni.

A felülvizsgálat csak akkor kezdhető el, ha a helyszínen a közös képviselő, vagy meghatalmazottja jelen van és az ellenőrzésben érintett minden helyiségbe biztosított a bejárás. A felülvizsgálatot segíti, ha a megrendelő be tudja mutatni az épület felülvizsgált gáztervét, ám ennek hiánya nem zárja ki az ellenőrzést.

Fontos tudni, hogy amennyiben a gázmérők a lakásokban vannak, úgy az ellenőrzést végzőknek mindegyik ingatlanba be kell jutniuk, a gázmérő előtti csapok jelentik ugyanis a társasházi csatlakozóvezeték végpontjait.

A társasház gázvezetékeinek ellenőrzését minden esetben a közterület felől kezdik és emeletről emeletre haladva folytatják. Amennyiben a tömörségvizsgálat eredménye nem megfelelő, vagy szivárgás állapítható meg, a vezeték minősítése „nem felel meg”, a vizsgálatot végzők minden esetben azonnal megszüntetik a gázszolgáltatást, az élet- és vagyonbiztonság védelme érdekében.

Élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzetnek számít továbbá és ugyancsak a gázszolgáltatás szüneteltetésével jár, ha a szakemberek az égéstermék (füst) visszaáramlását tapasztalják, vagy nem megfelelő egy-egy nyílt égésterű gázkészülék levegőellátása, szellőzése, továbbá amennyiben nincs, vagy hiányos a kazánház karbantartási dokumentációja.

A gázt a tömörtelen vezetékszakaszba visszaadni a hiba kijavításáig nem lehet, a hibás társasházi vezetékek javítását, cseréjét a tulajdonosoknak kell fizetniük. A társasháznak emellett akkor is a zsebébe kell nyúlnia, ha a felülvizsgálat a tulajdonosok, vagy a közös képviselő hibájából meghiúsul, például a társasházkezelő a jegyzőkönyv elkészítése előtt elhagyja a helyszínt, vagy a szakemberek nem tudnak bejutni a szükséges lakásokba, helyiségekbe. A megrendelő hibájából meghiúsult felülvizsgálatok a lakóközösségeknek legalább húszezer forintjába kerülnek.

A Főgáz Földgázelosztási Kft. minderre tekintettel azt kéri a társasházkezelőktől, hogy értesítsék időben és megfelelően a tulajdonosokat a felülvizsgálatról. Gotthard Béla tájékoztatása alapján - ha minden feltétel adott - szakembereik egy óra alatt általában tíz lakást tudnak ellenőrizni, így a vizsgálat ennek megfelelő ideig tarthat. A szakember ugyanakkor elmondta, a nagyobb társasházakban, így például a többemeletes társasházakban lehetőség van arra, hogy akár lépcsőházanként ellenőrizzék a gázcsatlakozó-vezetékeket, így a vizsgálatok idejére nem kell több száz tulajdonos otthonmaradását leszervezni, csupán az egy-egy lépcsőházban lakókét.

A csatlakozóvezeték felülvizsgálatát egyidejűleg és teljes körűen kell elvégezni, a rendszer csak akkor minősíthető, ha minden részéhez biztosított a hozzáférés. Jegyzőkönyv csak akkor tölthető ki, a rendszer csak akkor minősíthető teljes körűen, ha a felülvizsgálat feltételei adottak.

Gotthard Béla előadásából kiderült, hogy a gázfelülvizsgálattal összefüggésben több kérdés is szabályozatlan, illetve pontosításra szorul jelenleg.

Az egyik ilyen terület a szankciók hiánya, aminek eredményeként jelenleg egyetlen társasházkezelő, vagy lakóközösség sem számíthat retorziókra, ha elmulasztják a tízévenkénti gázfelülvizsgálat megrendelését. Gotthard Béla szerint ettől függetlenül minden társasháznak ajánlott az ellenőrzések igénylése, hiszen az elöregedett társasházi gázvezetékek baleset- és életveszélyesek lehetnek. Egy személyi sérüléssel járó baleset esetében pedig a társasházkezelőt, illetve a tulajdonosokat is felelősség terhelheti, ha időben nem végeztették el az előírt felülvizsgálatot. A felülvizsgálattól függetlenül, gázszivárgás esetén az észlelőnek haladéktalanul bejelentést kell tennie, melyet a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft Diszpécserközpontja fogad, az éjjel-nappal hívható 477-1333-as telefonszámon.

A jogszabályok arra sem térnek ki, hogy a gázóra nélküli, tehát átalánydíjas szolgáltatást igénybe vevő társasházi lakások esetében ki és milyen feltételekkel köteles megrendelni a felhasználói berendezés (tűzhely, bekötés, légellátás) felülvizsgálatát. A Főgáz Földgázelosztási Kft. belső szabályozása alapján megrendelés esetén, egyidejűleg végzi el a csatlakozóvezeték és a lakásokban található átalánydíjas felhasználói berendezések felülvizsgálatát.

A vonatkozó jogszabály előírása szerint az egyetemes szolgáltatásra jogosult az elosztói engedélyesnél köteles kezdeményezni a felülvizsgálatot, ugyanakkor a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal által regisztrált, felülvizsgálói jogosultsággal rendelkező gázszerelő is elvégezheti a felülvizsgálatot. Ebben az esetben a felülvizsgálat nem díjmentes, azt a társasházi lakóközösségnek kell finanszíroznia.

A társasházi gázcsatlakozó-vezetékek felülvizsgálata a Főgáz Földgázelosztási Kft-től az alábbi elérhetőségeken rendelhető meg:

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft., Hálózati értékesítési osztály
1081, Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
E-mail: foldgazelosztas@fogaz.hu
Honlap: [a href="http://foldgazelosztas.hu/Engine.aspx" target="_blank"]www.foldgazelosztas.hu[/a]

Váradi Zoltán, a Gázhálózat Szerelő Plusz Kft. képviselője ugyanakkor hangsúlyozta, amennyiben egy társasház gázvezetéke felújítását tervezi, akkor célszerű a szolgáltató helyett egy szakcégtől segítséget kérni a tervezéshez és kivitelezéshez.

Gotthard Béla Váradi Zoltán szavaira reagálva elmondta, hogy a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Szolgáltatási Osztálya a felülvizsgálatot megelőzően vagy a felülvizsgálatot követően (hiba esetén) generálkivitelezőként vállalja a nem megfelelő állapotú csatlakozóvezetékek javítását, cseréjét. A szolgáltatás kapcsán a szükséges és elégséges beavatkozásra készül ajánlat, garanciavállalás mellett. Elérhetőség: gazszereles@fogaz.hu

[a href="http://mtoszsz.hu/fajlok/2953923260-ED5A2BFD3F6C761702505740E86B308128FDBD59/megtekintes" target="_blank"]Gotthard Béla MTOSZSZ-konferenciáján elmondott előadásának prezentációját ide kattintva olvashatja.[/a]

A témát érintő jogszabályokat pedig itt találhatja meg:

[a href="http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800040.TV" target="_blank"]2008. évi XL. törvény a földgázellátásról[/a]

[a href="http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300011.NGM" target="_blank"]11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 2. melléklet Műszaki Biztonsági Szabályzat[/a]

[a href="http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300017.NFM" target="_blank"]17/2013. (IV. 30.) NFM rendelet a földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról[/a]

[a href=" http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200019.NGM " target="_blank"]19/2012. (VII.20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról[/a]

[a href="http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400029.BM" target="_blank"]29/2014. (IV. 3.) BM rendelet a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól[/a]

[a href="http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400118.KOR" target="_blank"]118/2014. (IV. 3.) Korm. rendelete a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelölésről[/a]