MTOSzSz 2014. évi beszámoló közgyűlése

Tisztelt tagjaink!

A Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének 2014. évi beszámolója, éves közgyűlése lesz 2015. május 29-én 09.30-tól, Budapesten az "Ypsilon cafe" különtermében.

MEGHÍVÓ
A Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének beszámoló közgyűlésére
A közgyűlés időpontja: 2015. május 29. 0930
Regisztráció: 0915 –től,
A közgyűlés helye: 1143 Budapest, Stefánia út 1.
„Ypsilon cafe”, különterem
(Hungária krt. és a Stefánia út sarkán lévő étterem, kávézó)
NAPIRENDI PONTOK
1, Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása,
2, Az Elnökség, FEB 2014. évi beszámolójának megvitatása, elfogadása,
3, A 2015. évi feladatok megvitatása, elfogadása,
4, 2015. évi költségvetés megvitatása elfogadása,
5, Elnökségi tag választása.
A Szövetség közgyűlése akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%+1 fő jelen van.
Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes,
akkor a megismételt közgyűlés időpontja 2015. május 29. 1000
Az ismétlő közgyűlés napirendje megegyezik az eredeti közgyűlés napirendi pontjaival. Az ismétlő közgyűlés a tagok létszámától függetlenül határozatképes!


Napirendekhez kiegészítő tájékoztató
1-es napirend: Tisztségviselőkre javaslat:
Levezető elnök: a Szövetség elnöke,
Jegyzőkönyvvezető: a Szövetség főtitkára,
Hitelesítők: két tag.

2-es napirend: A szövetség elnöke és elnöksége és a FEB beszámol a 2014-es év eseményeiről, a beszámoló anyaga a www.mtoszsz.hu oldalon megtalálható, továbbá az elektronikus levél mellékleteként megküldésre kerül.

3-as napirendi pont: 2015-ös feladati javaslat a www.mtoszsz.hu oldalon megtalálható.

4-es napirendi pont: A költségvetésben alapvetően csak a tagdíjakra számítunk. A vezetőség és a tagok saját költségükön, társadalmi munkában végzik munkájukat.

5-ös napirend: Egy elnökségi tagi hely megürült, a tagok közül kell egy főt választani, várjuk aktív tagjaink jelentkezését.

Tagjainkon kívül várjuk mindazon érdeklődők kollégákat, akik szintén részt akarnak venni az MTOSzSz munkájában.

Kaplonyi György
elnök