Népszámlálás

Levélminta a társasházi közös képviselőknek, társasház kezelőknek

Levélminta a társasházi közös képviselőknek, társasház kezelőknek:

Tisztelt Közös Képviselő/Társasházkezelő!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és november 28. között népszámlálást
hajt végre. A tízévente végzett teljes körű nép- és lakásszámlálás kiemelt fontosságú, mert
eredményei a közvetlen környezetünk, a településünk és az egész ország jövőjét meghatározó
döntések megalapozásához nyújtanak segítséget, így mindannyiunk életére kihatnak. Fontos, hogy
a közösségünket érintő döntések valós adatok alapján születhessenek meg, ezért a KSH kéri
hazánk minden lakosának együttműködését a népszámlálás sikeres végrehajtásában.
Szeptember 26. és 30. között a KSH postai levelet küld az országban található minden lakcímre,
amely tájékoztatást ad a népszámlálásról és tartalmazza az internetes válaszadáshoz szükséges 12
jegyű belépési kódot. Az internetes kitöltésre október 1. és 16. között lesz lehetőség, ezt
követően azokat a háztartásokat, amelyek nem éltek az internetes kitöltés lehetőségével,
számlálóbiztosok keresik fel.
A társasházakba a levelek házszám szintig megcímezve, tehát emelet és ajtószám jelölése nélkül
érkeznek, ezért fontos, hogy a lakók a címüket pontosan, emelet, ajtó szintig adják meg az
kérdőív kitöltése során. Ez alapján lehet majd látni, honnan érkezett be interneten kérdőív.
Ezeket a lakcímeket számlálóbiztos nem fogja felkeresni.
Október 16. után, a számlálóbiztos segítségével történő kitöltés során szintén elengedhetetlen,
hogy az egyes lakcímeken pontosan beazonosítható legyen a házszám, az emelet és az ajtószám.
Ez alapján fogja a számlálóbiztos felkeresni azokat a lakcímeket, ahonnan nem érkezett be
interneten kérdőív.
Kérjük, szíveskedjen felhívni a lakóközösség figyelmét az emelet és ajtószámok pontos
feltüntetésére a bejárati ajtókon, postaládákon, illetve lehetősége szerint segítsen
hangsúlyozni a népszámlálási felkérő levél fontosságát. Kérjük, a levelünkhöz csatolt
rövid tájékoztatót helyezze el a lakóközösség tájékoztatására szolgáló felülete(ke)n.
Szíves együttműködését köszönjük!

Budapest, 2022. szeptember …

Aláírás