Változás a kéményseprést szabályzó jogaszbályokban

Változások történtek a kéményseprést szabályzó jogszabályokban, melyek a közös képviselőt is érintik

A változások szövege:

2015. évi CCXI. törvény
a kéményseprő-ipari tevékenységről1

2. §(12) A társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületben lévő ingatlanok (6) bekezdés szerinti tulajdoni viszonyairól a tárgyév január elsejei állapot szerint a kéményseprő-ipari szerv felhívására a társasház közös képviselője, valamint a lakásszövetkezet elnöke nyilatkozik.
9. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. december 12.
401/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet
a kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről
A Kormány a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kormány a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására kéményseprő-ipari szervként a hivatásos katasztrófavédelmi szervet jelöli ki.
2. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.


Az anyagot készítette: Hajdú Sándor