MTOSzSz 2014. évi beszámoló közgyűlése

Tisztelt tagjaink! A Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének 2014. évi beszámolója, éves közgyűlése lesz 2015. május 29-én 09.30-tól, Budapesten az "Ypsilon cafe" különtermében.
MEGHÍVÓ
A Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének beszámoló közgyűlésére
A közgyűlés időpontja: 2015. május 29. 0930
Regisztráció: 0915 –től,
A közgyűlés helye: 1143 Budapest, Stefánia út 1.
„Ypsilon cafe”, különterem
(Hungária krt. és a Stefánia út sarkán lévő étterem, kávézó)
NAPIRENDI PONTOK
1, Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása,
2, Az Elnökség, FEB 2014. évi beszámolójának megvitatása, elfogadása,
3, A 2015. évi feladatok megvitatása, elfogadása,
4, 2015. évi költségvetés megvitatása elfogadása,
5, Elnökségi tag választása.
A Szövetség közgyűlése akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%+1 fő jelen van.
Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes,
akkor a megismételt közgyűlés időpontja 2015. május 29. 1000
Az ismétlő közgyűlés napirendje megegyezik az eredeti közgyűlés napirendi pontjaival. Az ismétlő közgyűlés a tagok létszámától függetlenül határozatképes!


Napirendekhez kiegészítő tájékoztató
1-es napirend: Tisztségviselőkre javaslat:
Levezető elnök: a Szövetség elnöke,
Jegyzőkönyvvezető: a Szövetség főtitkára,
Hitelesítők: két tag.

2-es napirend: A szövetség elnöke és elnöksége és a FEB beszámol a 2014-es év eseményeiről, a beszámoló anyaga a www.mtoszsz.hu oldalon megtalálható, továbbá az elektronikus levél mellékleteként megküldésre kerül.

3-as napirendi pont: 2015-ös feladati javaslat a www.mtoszsz.hu oldalon megtalálható.

4-es napirendi pont: A költségvetésben alapvetően csak a tagdíjakra számítunk. A vezetőség és a tagok saját költségükön, társadalmi munkában végzik munkájukat.

5-ös napirend: Egy elnökségi tagi hely megürült, a tagok közül kell egy főt választani, várjuk aktív tagjaink jelentkezését.

Tagjainkon kívül várjuk mindazon érdeklődők kollégákat, akik szintén részt akarnak venni az MTOSzSz munkájában.

Kaplonyi György
elnök
BLOCK 2000 Quadratus Kft.BLOCK 2000 Team Kft.