MTOSzSz 2016. évi beszámoló közgyűlése

Az MTOSzSz éves beszámoló közgyűlését tartja, melyre meghívja tagjait és az érdeklődőket.
A közgyűlés nyílt, nem tagok is részt vehetnek rajta.

A Meghívó, kiegészítve a beszámolókkal és a feladattervvel, minden tagunknak elektronikusan megküldtük.

MEGHÍVÓ
A magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének beszámoló közgyűlésére

A közgyűlés időpontja: 2017. május 26. 10:15

Regisztráció: 10:00-tól

A közgyűlés helye: YPSILON CAFÉ ÉTTEREM, különterme
1143 Budapest, Stefánia út 1. sz.
/az elnökségi ülések helye/

NAPIRENDI PONTOK

1, Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.
2, Az elnökség és a FEB 2016. évi beszámolójának megvitatása, elfogadása.
3, A 2017. évi feladatok megvitatása, elfogadása
- A tagok javaslatainak meghallgatása,
- Az elnökség terve és az elhangzott javaslatok alapján az éves terv elfogadása.
4, A 2017. évi költségvetés megvitatása elfogadása.
Az MTOSzSz közgyűlése akkor határozatképes, ha a tagok legalább 50%+1fővel képviseltetik magukat, illetve jelen vannak.

Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, akkor
a megismételt közgyűlés időpontja:
2017. május 26. 10:45

Az ismétlő közgyűlés napirendje megegyezik az eredeti közgyűlés napirendi pontjaival. Az ismétlő közgyűlés a jelenlévő tagok létszámától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2017. május 15.
Kaplonyi György
elnök
Beszámoló
az MTOSzSz elnökségének 2016. évi tevékenységéről


A magyar Társasházkezelők Országos Szakmai szövetségének és elnökségének 2016-os működését szeretném bemutatni az alábbi bontásban:

1, Szervezeti tevékenység:
Az MTOSzSz vezetősége minden hónapban megtartotta a vezetőségi ülést, ahol a napirendek megtárgyalásán nem csak a vezetőség, hanem azt kibővítve a bizottságokkal, átlagosan 12-13 fő vett részt. Napirenden szerepeltek az aktuális törvényi változások követése és a napi ügyek. Nem sikerült a nyilvántartási rendszerek felújítása. Nem találtunk olyan tagot, aki nagyobb óraszámmal és megfelelő informatikai háttérrel ezt a munkát díjmentesen el tudta volna vállalni. A közös képviselők leterheltsége nőtt, nagyon kevés lehetőség maradt az önkéntes társadalmi munkákra. A közös képviselők munkája összetettebb, sokrétűbb lett, és nagyobb időráfordítást követel.

2, Kapcsolatok, média:
Az MTOSzSz, hasonlóan más társadalmi szervezetekhez, nehezen tud kapcsolatot teremteni a politikával, mivel nem igen tartanak igényt szakmai véleményünkre. A civil szervezetek elleni „támadások” miatt beszűkült a mozgástér. A beszámoló közgyűléség csak két témában sikerült véleményezést eljuttatni a törvényalkotókhoz (gázszolgáltató díja, szemétszállítási rendelet véleményezése).

Minden megkeresését kihasználtunk, elnökségünk tagjai több alkalommal vettek részt különböző megbeszéléseken, egyeztetéseken (LOSZ, LÉTÉSZ, TTOE, stb.)

Az év folyamán a médiaszereplés átlagos volt. A hirtelen felmerült problémák esetén kerestek bennünket, ezek jellemzően: közös költség tartozás, gázkizárás, szemétszállítási rendszer változása, stb. Több esetben téma volt a társasházak stabil működésének biztosítása, a közös képviselő általános feladata, pályázati lehetőségek alakulása.

A magáncsőddel kapcsolatos törvény „kipukkant”, a kérdés elhalt mind a médiában, mind a politika színterén.

3, Rendezvények:
Az év folyamán egy nagyobb továbbképzést terveztünk, de csak négy jelentkező volt rá (a vezetőségen kívül), így nem tudtuk a rendezvényt megtartani.
Más rendezvényeken, mint előadó, bemutatkozó rendszeresen részt vettünk.

4, Pénzügyek:
Az MTOSzSz mint nonprofit egyesület, a 2016-os év folyamán minimális tagdíj befizetése mellett működött (2.400,- Ft/év). Nem célunk vállalkozói tevékenység folytatása. Tagjaink munkájukat társadalmi munkában végzik, még költségtérítést sem fizetünk. Mindenki a saját eszközeit használja (telefon, stb.) és fizeti költségeit. Gyakorlatilag csak a rendezvények költségeit fizeti egyesületünk (terembérlet, üdítő, kávé, stb.). Ennek megfelelően az éves pénzforgalmunk nem érte el az egy millió forintot.

A honlapunkon megjelenő tájékoztató anyagokat díjmentesen helyezzük el. Csak olyan anyagokat rakunk fel, melyek a közös képviselők érdeklődésére számíthatnak, munkájuk során találkozhatnak hasonló kérdésekkel.

5, A 2016-os év a számok tükrében:
Az elektronikus kapcsolattartás, kommunikáció (www.mtoszsz.hu, mtoszsz@gmail.com) folyamatos kapcsolatot biztosít a tagjainkkal, és azokkal is akik nem tagjaink de segítségünket igénybe veszik. Az év folyamán nagyon sok elektronikus levélben kértek szakmai tanácsot, segítséget.

Honlapunkon a forgalom csökkent, alapvetően csak a közös képviselők által felvetett kérdések, problémák kerülnek terítékre. Ez egy új honlap indulása után természetes állapot. Honlapunkon több mint 300-an regisztrálták magukat (ebből 101 tagunk tette közzé profilját), de gyakorlatilag közel 850-900 közös képviselő, SZVB tag, tulajdonos keresi fel az oldalt rendszeresen.

Vezetőségi tagjaink szinte naponta kapnak tanácskérő telefonhívást társasházi ügyekben. Nem ritka, hogy kisebb városok jegyzői irodáinak alkalmazottai keresnek meg bennünket és kérnek segítséget egyes konkrét ügyekkel kapcsolatosan.

Sajnos amikor negatív választ kell adnunk (a probléma felvetőjének nincs mindig igaza), akkor nagyon sok esetben agresszív reakciókkal szembesülünk, ami szintén mutatja, hogy a társasházi életben nagyon sok feszültség van, ahogy a társadalmi életben is. Egyre inkább érezni a közgyűléseken is, hogy sokan erőszakosan akarják megvalósítani elképzelésüket, akár a többség ellenére is.

Összegezve: a 2016-os évben javult az elektronikus eszközök alkalmazása működésünk során. Az elvárthoz képest alig tudtunk hatást gyakorolni a politikai döntéshozókra. Pénzforgalmunkat minimalizáltuk, nonprofit működésünk letisztultabbá vált, a szakmai kérdésekre koncentráltunk.

Az MTOSzSz mint szakmai érdekvédelmi szervezet nagyon kevés lehetőséget kap érdekérvényesítési feladatainak ellátására. Meggondolandó egy olyan szervezet létrehozása, melynek tagjai lehetnek társasházak, közös képviselők, társasházkezelők, ingatlankezelők, vállalkozások. Ez az egyesület nem érdekképviseleti egyesületként működne, hanem egy olyan társadalmi szervezetként, mely tagjainak életét, szakmai továbbképzését biztosítaná és folyamatosan tudna jogsegélyt nyújtani. Megszűnne az „érdekvédelmi” besorolása és közösséget segítő társadalmi szervként működne. Ennek a kérdésnek a megfontolását javasoljuk tagjainknak. Ebben a formában nagyobb esély lenne pályázatokra, és nagyobb lenne az egyesület mozgástere. A szakmai kamara létrehozása jelenleg elérhetetlen célt jelent számunkra és mások számára is.

2017. május 02.
Kaplonyi György
MTOSzSz elnöke
Az MTOSzSz vezetősége a beszámolót, 2015. május 11-én megtárgyalta, elfogadta, a közgyűlés elé beterjesztésre kerülő beszámolót.Az MTOSzSz 2017. évi feladatterve


A magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetsége működési rendjét tovább kívánjuk javítani, jobban az internet adta lehetőségeket.

1, Szervezeti tevékenység:

Az MTOSzSz vezetősége továbbra is minden hónapban megtartja vezetőségi üléseit, azok nyíltak, ha valamelyik tagunk részt kíván venni, előzetes egyeztetés után, minden tagunk megteheti. Egyeztetni azért kell, hogy a megfelelő létszámhoz tudjuk igazítani a helyszínt.

A vezetőségi üléseket minden hónap második csütörtökén, 1000-tól, az Ypsilon kávézóban (Hungária krt., Stefánia út sarok).

2, Kapcsolatok, média:

Az év folyamán továbbra is nagy figyelmet fordítunk a sajtóra, TV-re és minden megjelenési lehetőségre, hogy a szakmai értékeinket, véleményünket meg tudjuk jeleníteni.

Az év folyamán nem várható nagyobb törvényi változás, alapvetően a szolgáltatói szféra koncentrációja fog folyni, ami kihatással lehet a társasházak életére.

3, Rendezvények:

Az év folyamán önálló rendezvényt alapvetően nem tervezünk, de ha felmerül olyan aktuális probléma, ami nagymértékben befolyásolja a társasházak életét, akkor arra mindenképpen rendezvénnyel fogunk reagálni.

Konferenciákon folyamatosan képviseltetjük magunkat, ha lehetőséget kapunk társszervezőként részt veszünk rajtuk.

4, Pénzügyek:

Az MTOSzSz mint nonprofit egyesület, továbbra is csak a rendezvényköltségeinek egy részét fogja finanszírozni, bért, költségtérítést nem kíván fizetni, fizetett alkalmazottat nem fog igénybe venni.

A vezetőség tagjai saját eszközeiket veszik igénybe a társadalmi munkájuk során.


5, Tagsággal együttműködés:

Alapvetően maradunk az elektronikus kapcsolattartásnál, kommunikációnál (www.mtoszsz.hu, mtoszsz@gmail.com). A hagyományos levelezést továbbra is a minimális szinten szeretnénk tartani.

Honlapunkon a fórumok témáit beszűkítjük, a sok téma elaprózza fórum működését.

Híroldalunkat tovább fejlesztjük, igyekszünk minél több információt eljuttatni a közös képviselők részére.

Vezetőségi tagjaink továbbra is biztosítani fogják a közvetlen tanácsadást akár telefonon, vagy irodájukban történő személyes megbeszéléseken.

Összegezve: a 2017-es év hasonlóan fog alakulni, mint 2016-os év. Várhatóan az év folyamán megtörténik a szolgáltatói szféra központosítása, erre a területre kiemelt figyelmet kell fordítanunk, hogy tagjainkat segíteni tudjuk az átállásokban. Elfogadják a társadalmi szervezetekkel kapcsolatos új szabályozásokat. A 2017-es év beszámolóit már az új jogszabálynak megfelelően kell majd elkészíteni (479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet).

2017. május 02.
Kaplonyi György
MTOSzSz elnöke
Az MTOSzSz vezetősége a feladattervet, 2017. május 11-én megtárgyalta, és elfogadta a közgyűlés elé történő beterjesztésre.