Elhalasztották a közös képviselők regisztrációját

Újból csúszott egy évet a közös képviselők regisztrációja

2019. évi LXXXII. törvény az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról

8. A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény módosítása
24. § A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény (a továbbiakban: Büromódtv.) 32. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A Ttv. a következő 64/A. §-sal egészül ki:
„64/A. § A közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közösség ügyintézését ellátó tevékenységet 2021. május 1. napjáig – nyilvántartásba vételtől függetlenül – elláthatja, ha a tevékenység végzésére való jogosultságát hitelt érdemlő módon igazolja.””
25. § A Büromódtv. 79. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 32. § (1)–(4) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.”

A csúszás valószínűleg a földhivatalok digitalizációjának csúszása okozza. Valószínűleg az új földhivatali nyilvántartási rendszer része lesz a társasházak nyilvántartó rendszere, Kaptunk egy újabb évet felkészülésre, A felkészülés fontosabb feladatai:
- ellenőrizni, hogy a megbízási szerződésünk még érvényes-e, nincs-e korlátozás (évek) az alapító okiratban, SZMSZ-ben,
- digitalizálni kell a társasház okmányait a feltöltéshez (várhatóan pdf formátum),
- meg kell nézni, hogy a számítógépünk alkalmas-e a általános nyomtatványkitöltő használatára, nem elavultak a szoftvereink,
- a kormányoldalon, magyarorszag.hu oldalon regisztrálnunk kell.

Kaplonyi György